Provozní řád areálu RC dráhy

 

Tato dráha byla vybudována partou modelářů a je určena pro provoz RC offroadů v měřítku 1:10  až 1:5. Všichni, kteří používají areál RC dráhy, jsou povinni seznámit se s provozním řádem a ten plně respektovat.

 Vstup a využívání RC areálu je na vlastní nebezpečí, vlastník areálu nenese odpovědnost za případný úraz či ztrátu odložených věcí.

 

              Užívaní dráhy a areálu

 

     Areál smí využívat výhradně členové RC modelubu Trutnov. Ostatní modeláři smí využívat areál a dráhu pouze po zaplacení poplatku 50,-Kč na jeden den a to jen za doprovodu nebo souhlasu jednoho z členů modelklubu , přičemž přednostní právo na užívání dráhy mají členové RC modelklubu Trutnov. Členové RC modelklubu Trutnov mají možnost pozvat na dráhu příznivce RC modelů, kteří však musí respektovat provozní řád.

 

            Používání řídící věže

 

      Řídící věž je určena pro závodníky, rozhodčí a časomíru, kteří používají věž pro řízení modelů a přehled dění na dráze. Používání věže k jiným účelům je zakázáno. Vstup na řídící věž je povolen pouze, tomu kdo řídí model nebo řídí činnost na dráze, ostatním je vstup zakázán.

 

             Provoz modelů aut

 

     Na dráze smí být provozována pouze auta a modely s plně funkčním ovládáním a v bezvadném technickém stavu. V prostoru dráhy se smí součastně pohybovat maximálně deset modelů aut, přičemž každý jezdec je povinen respektovat ostatní modely, případně mechaniky pohybující se po dráze. Mimo vyznačenou dráhu je zákaz řídit a provozovat modely.

 

               Frekvence

 

     Každý je povinen před započetím provozu modelu na dráze přesvědčit se o tom, zda již někdo neprovozuje model na stejné frekvenci. Neuposlechnutím tohoto nařízení přebírá veškerou zodpovědnost za škody způsobené jinému uživateli modelu. Toto nařízení se netýká modelářů využívajících systém Spektrum.

 

      Udržování pořádku a dalšípokyny 

         Každý uživatel areálu je povinen

 

  • dbát na pořádek a čistotu v areálu dráhy
  • dbát na bezpečnost při používání modelů a předejít možnosti zranění
  • nepoškozovat vybaveni areálu
  • chovat se ke všem uživatelům areálu slušně

!!!!Porušení těchto zákazů, či jakýchkoliv jiných pravidel dle tohoto provozního řádu může být důvodem k vykázání z areálu!!!!

  TOPlist 
 

 

 

 

 

 

 

Novinky

JEPE racing

10.01.2016 07:43
Nové lexanové karosérie ve výrobě.                               Více v sekci JEPE racing - karoserie